एउटा प्रश्न छ?हामीलाई कल दिनुहोस्:+८६-१३२५६७१५१७९

पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बियर केगहरू

 • 5L Reusable Plastic Beer Keg

  5L पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बियर केग

  सबै पेय पदार्थहरूको लागि प्रीमियम, सुरक्षित र किफायती किग समाधानको पूर्ण श्रृंखला।
  सबै अवस्थित स्टेनलेस स्टील केगहरूको लागि अभिनव भित्री झोला र प्लास्टिक भाला समाधान

  उपलब्ध आकार: 5L, 15L, 18L, 20L, 30L।
  भाला उपलब्ध: जी, ए, एस
 • 15L Reusable Plastic Beer Keg

  15L पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बियर केग

  सबै पेय पदार्थहरूको लागि प्रीमियम, सुरक्षित र किफायती किग समाधानको पूर्ण श्रृंखला।
  सबै अवस्थित स्टेनलेस स्टील केगहरूको लागि अभिनव भित्री झोला र प्लास्टिक भाला समाधान

  उपलब्ध आकार: 5L, 15L, 18L, 20L, 30L।
  भाला उपलब्ध: जी, ए, एस
 • 18L Reusable Plastic Beer Keg

  18L पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बियर केग

  सबै पेय पदार्थहरूको लागि प्रीमियम, सुरक्षित र किफायती किग समाधानको पूर्ण श्रृंखला।
  सबै अवस्थित स्टेनलेस स्टील केगहरूको लागि अभिनव भित्री झोला र प्लास्टिक भाला समाधान

  उपलब्ध आकार: 5L, 15L, 18L, 20L, 30L।
  भाला उपलब्ध: जी, ए, एस
 • 20L Reusable Plastic Beer Keg

  20L पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बियर केग

  सबै पेय पदार्थहरूको लागि प्रीमियम, सुरक्षित र किफायती किग समाधानको पूर्ण श्रृंखला।
  सबै अवस्थित स्टेनलेस स्टील केगहरूको लागि अभिनव भित्री झोला र प्लास्टिक भाला समाधान

  उपलब्ध आकार: 5L, 15L, 18L, 20L, 30L।
  भाला उपलब्ध: जी, ए, एस
 • 30L Reusable Plastic Beer Keg

  30L पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बियर केग

  सबै पेय पदार्थहरूको लागि प्रीमियम, सुरक्षित र किफायती किग समाधानको पूर्ण श्रृंखला।
  सबै अवस्थित स्टेनलेस स्टील केगहरूको लागि अभिनव भित्री झोला र प्लास्टिक भाला समाधान

  उपलब्ध आकार: 5L, 15L, 18L, 20L, 30L।
  भाला उपलब्ध: जी, ए, एस